Dry needling

Dry needling är en teknik där jag använder mig av akupunkturnålar för att upphäva besvär och smärta i en muskel. Dry needling ger oftast mycket bra resultat då man har gått lite för länge med sina besvär. Jag vill försöka få till en lokal effekt som ökar cirkulationen i muskeln och detta gör jag genom att arbeta med nålen i muskeln tills den slappnar av. Jag behandlar de så kallade triggerpunkerna, som kan kännas som hårda strängar i muskeln. Dessa triggerpunkter som kan ge huvudvärk eller ischias kan släppa helt efter att jag fått punkten, strängen att släppa.

Genom forskning kan man även se att det finns en neurologisk och biokemisk effekt i området. Namnet dryneedling kommer av att vi använder en nål, men inte tillsätter några läkemedel.

 

Själva sticket brukar inte kännas, men då jag går på triggepunkterna aktiveras ¨the local twitch response¨ som kan kännas som en elektrisk, krampkänsla i muskeln.


Det är denna twitch som man har sett ger en effekt på den kemiska miljön i muskeln och därför behövs ingen injicering av läkemedel.

Krampkänslan kan efter en behandling kännas i en till två dagar som om man har en ordentlig träningsvärk, men på de flesta är den känslan helt borta till kvällen samma dag.

Dry needling kan i stort sett användas till många olika sorters muskulära besvär.


Dry needling är helt skild från traditionell akupunktur. Det finns inga likheter vare sig med behandlingsutförande eller mekanismer förutom att akupunkturnålar används.