Fasciamobilisering

Allt fler människor utvecklar besvär i rörelseapparaten, ibland diffusa och svåra att förstå.

Det är troligt att vissa av dessa besvär kan förklaras utifrån rörelseapparatens bindväv, myofascian.


Sedan länge har olika tekniker för fascia/bindvävsbehandling använts runt om i världen. Under senare år har intresset för och forskningen runt fascia och övrig bindväv ökat markant. Stora internationella kongresser hålls i ämnet.


Forskningen har visat att bindväven är så mycket mer än sammanhållande och begränsande.


Fynd av kontraktila element och en rik nervförsörjning med stor betydelse för rörelse och proprioception (balans, koordination, samordning av rörelser) ger bindväven en delvis ny roll både i den vardagliga funktionen och när det gäller skador och besvär.