Massage

Certifierad massör


En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massörs verksamhetsområde omfattar att arbeta med massage och muskeltöjningar i friskvårdande och förebyggande syfte, att utreda och behandla enklare dysfunktioner och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen samt att ge behandlingar i allmänt avslappningssyfte.


En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör arbetar uteslutande med kroppens mjukdelsvävnader, det vill säga med muskler, hud och bindväv. Behandlingen sker genom att massören kombinerar massage- och muskeltöjnings tekniker och eventuellt även ger träningsinstruktioner.


Läs mer på branschrådet Svensk massages hemsida.


Ortopedisk medicin


Som patient är det viktigt när man söker hjälp för smärtrelaterade besvär i rörelseapparaten, d v s skelett, muskler, senor, ligament och leder, att man får en korrekt bedömning för att behandlingen skall bli effektiv och säker.


Jag har i min utbildning i ortopedisk medicin fått fördjupade kunskaper i undersökningsmetodik, diagnostik och behandlingstekniker för att snabbt, effektivt och säkert kunna ta hand om de vanligast förekommande skadorna som tex frusen skuldra, tendiniter, tennis arm, nackspärr, ryggskott, höftleds artros, hoppar knä, löpar knä, fotleds skador oavsett om det är idrottsskada, arbetsskada eller av annan orsak uppkommen skada. Jag vet när din skada behöver annan vård hos exempelvis läkare eller sjukgymnast.


Jag har genomgått en 120 timmars vidareutbildning och erlagt en teoretisk och praktisk examen.


Jag behandlar bl a idrottsskador och arbetsskador samt smärta i muskler, senor, ligament, leder och ledkapslar. Jag använder mig av speciella mobiliserings-, massage- och stretchingtekniker.

Jag behandlar även skador och smärta i fot, underben, knä, lår, höft, säte, ländrygg, bröstrygg, nacke, axlar, arm och underarm och har utbildning i hållningsproblematik och pronations problem, som kan vara orsaken till smärtan.


Läs mer på SSOM´s hemsida  www.ssom.seFriskvårdsmassage

 

Hippokrates, läkekonstens fader, skrev på 500-talet f Kr "Läkaren måste kunna många ting, men i första hand massage… för massage kan strama upp en led som är för slapp och lösa upp en led som är för stel".


Den svenske gymnasten Per Henrik Ling kallas för massagens fader genom att han återgav den terapuetiska massagen dess goda rykte i hela Europa i slutet av 1800-talet.


En massör arbetar med massage och muskeltöjningar i friskvårdande syfte men kan även behandla lindrigare besvär som uppstått pga muskelspänningar. Med friskvårdande syfte menas att förebygga och motverka spänningar som skulle kunna förorsaka skador och problem vid senare tillfälle. En massör jobbar enbart med kroppens mjukdelsvävnader (hud, bindväv och muskler).


Massagens god effekter

Massage har både rehabiliterande och förebyggande effekt. Massage kan användas som behandlingsform i många olika sammanhang. De positiva fysiska och mentala effekterna är många:

· Gör spända muskler mjuka och elastiska

· Ökar blodcirkulationen i musklerna

· Ökar lymfcirkulationen

· Stärker immunförsvaret

· Har en avslappnande effekt på kroppen

· Ger en djupare och lugnare andning

· Påverkar kroppens inre organ på ett positivt sätt

· Ökar utsöndringen av vätska och slaggprodukter i kroppen

· Ger en ökad kroppskännedom

· Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad och andra mjukdelar

· Har god effekt på träningsvärk och ansträngda muskler i idrottssammanhang

· Motverkar spänningar vid smärttillstånd

· Motverkar stress

· Har en lugnande effekt på nervsystemet

· Ökar vår koncentrationsförmåga

· Ökar kroppens allmänna välbefinnande


Koppning

 

Koppning är ett sätt att med vakuum stimulera huden och därigenom påverka inre funktioner.


Att slå koppar är en gammal svensk, europeisk och österländsk företeelse inom folkmedicinen. I Sverige användes kopparna fram till in på 1900-talets början mot allehanda sjukdomar.


I koppan skapas ett undertryck som pressar ut de röda och vita blodkropparna ur kapillärerna. Kroppen uppfattar åtgärden som en främmande påverkan och aktiverar immunförsvaret som samlas till den plats där koppan satts. Det blir en form av läkemedelsprocess, utan mediciner.


Läs mer om koppning på www.cuppingmassage.com

 

Fibromassage


Fibromassagen är en mycket mild massagemetod som utvecklats under 90-talet i två landstingsprojekt för att hjälpa patienter med kronisk smärta.


Fibromassagen är en individuellt anpassad massageform som bygger på samarbete mellan terapeut och patient. Man arbetar med lätta strykningar och en del speciella grepp. Massagen utförs med en speciell massageolja som är sammansatt av utvalda vegetabiliska oljor för att ge en god tillförsel av n-3-fettsyror samt GLA.


Syftet med fibromassagen är förutom ökad cirkulation att uppnå maximal avspänning och därmed minska negativ stress. Triggerpunkter behandlas inte specifikt då det ofelbart utlöser kraftig smärta vilket skulle orsaka stress snarare än att minska den.


Under massagen används en speciell form av avslappnande musik i hörlurar.


Läs mer på www.fibromassage.se