Rehabinstruktör


Jag får nu även kalla mig Rehabinstruktör. Utbildningen syftar till att kunna rehabilitera alla de skador jag har lärt mig diagnostisera och behandla manuellt. Att kunna delge er patienter några få effektiva rehab övningar som ni kan genomföra hemma eller här på kliniken påskyndar läkningstiden av skadan samt förhindrar att den kommer tillbaka. Jag kommer förutom att kunna lägga upp träningsprogram för de specifika diagnoserna, även lära mig ett antal funktionella test som kan svara på frågan: "Varför har patienten drabbats av diagnosen/skadan?".

Ett exempel: Patienten söker mig och jag ställer en diagnos. Förutom att ställa denna medicinska diagnos, vill jag även ta reda på varför patienten ådragit sig skadan. Detta gör jag genom en rad funktionella test. Dessa test avslöjar om det t.ex. finns en svaghet eller rörelseinskränkning någonstans som kan bidra till att skadan uppkommit. Rehabiliteringen jag sedan genomför riktar sig mot att korrigera den bakomliggande orsaken samt rehabilitera den medicinska diagnosen. 


Jag kommer också att jobba med att göra funktionella träningsprogram , dvs. träningsprogram som är personligt utformade, efter vad du har för behov, har du ont någonstans, vad behöver du för muskler för att klara av ditt jobb, din fritid m.m.